Kljub še drugemu poskusu, je mariborski župan Saša Arsenovič vnovič z dnevnega reda umaknil odlok o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor.

Župan Saša Arsenovič je za 5. redno sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor še drugič načrtoval prvo obravnavo odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor. A zadostne podpore še vedno nima, zato je to temo s seje umaknil. O javnem holdingu naj bi tako odločali prihodnjič.

»Samo z denarjem, ki je bil izgubljen v letu 2017 s hčerinskimi podjetji javnih podjetij, bi lahko obnovili vsaj deset vrtcev v Mestni občini Maribor ali pa zgradili en vrtec ali eno osnovno šolo,« pred ponedeljkovo redno sejo mariborskega mestnega sveta poudarja Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno – zasebno partnerstvo Maribor.

»Ključni problem Maribora je v tem, da je mariborska občina ta trenutek ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica 87 pravih oseb, od tega je 50 javnih zavodov, 17 krajevnih skupnosti mestnih četrti in seveda preostalih subjektov, ki jih je nemogoče učinkovito javnofinančno nadzirati,« opozarja Brezovnik, ki meni, da bo potreba celovita reorganizacija tudi na področju javnih zavodov, da se zagotovi uspešno in transparentno delo in učinkovito izvajanje javnih storitev.

Z ustanovitvijo Javnega holdinga Maribor, v katerega bi združili gospodarske javne službe v občini – EnergetikaMarpromMariborski vodovodNigrad in Snaga, želijo po navedbah ekipe župana Saše Arsenoviča zagotovili najboljšo strokovno podporo javnim podjetjem za učinkovito, racionalno in kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor in okolici.

»Končni rezultat holdinga je ustrezna in učinkovita organizacija, nadzor nad javnofinančnim delom. Holding je potrebno ustanoviti tudi zaradi učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev, predvsem zaradi tega, ker se je v preteklosti izkazalo, da je bila Mestna občina Maribor med občinami najmanj učinkovita pri črpanju nepovratnih sredstev,« dodaja Brezovnik.

Arsenovič je prepričan, da z namenom ustanovitve javnega holdinga kažejo, da mislijo zelo resno z obljubami po boljšem in učinkovitejšem mesnem servisu: »Učinki holdinga bodo najbolj vidni šele po mojem mandatu in tega ne delamo s to ekipo le zase, ampak verjamemo v dolgoročno učinkovitost tega. Mislim, da moramo sedaj strniti dovolj razuma in energije, da ga spravimo v življenje.«
 

V treh letih za milijon manj stroškov

»Združitev in poenotenje vseh skupnih služb potrebnih za delovanje gospodarskih javnih služb (brez odpuščanj delavcev) takojšnjih finančnih učinkov ne bo imelo, bodo pa se finančni učinki nedvomno pokazali že v roku nekaj let, po grobi oceni bi se stroški morali zmanjševati iz leta v leto in ocena finančnih posledic bo v roku največ treh let dosegla zmanjšanje vsaj za en milijon evrov,« so po zdajšnjem gradivu prepričani v mestni upravi.

Med drugim naj bi se znižali stroški izobraževanja zaposlenih in raznih svetovalni storitev, ki so se podvajali, stroški skupnih nabav, stroški investicij naj bi se racionalizirali zaradi preglednosti in poenotenja, stroški nadzornih svetov, saj jih družbe, ki izvajajo gospodarske javne službe ne bodo več imele, ampak bo pristojen samo en nadzorni svet javnega holdinga.

Javni holding pa naj ne bi bil ne neposredni, niti posredni proračunski porabnik. Tekoči stroški, kot so plače, administrativni stroški, materialni stroški delovanja, po besedah pripravljavcev gradiva ne bodo bremenili proračuna, ampak se bodo stroški delovanja javnega holdinga fakturirali družbam, za katere bo javni holding izvajal storitve.