Zaposleni ob ustanavljanju mariborskega holdinga za konstruktiven socialni dialog