Skupna zahvala delodajalcev in sindikatov zaposlenim v komunalnem gospodarstvu