Pri Snagi želijo čimprej ponovno zagnati sortirnico