Vodja Skupne občinske uprave Maribor bo Zorica Zajc-Kvas