ker so se v članku za naslovom Javni holding Maribor že operativen, pojavile napačne informacije objavljamo popravek članka.

 

Popravek članka

 

V članku se je zapisalo

“Kljub številnim izvedenim aktivnostim javna podjetja z ustanovitvijo JHMB doslej niso imela večjih stroškov. Največji strošek, ki je nastal že lani, je znesek v skupni višini 6000 evrov (1000 na vsako podjetje), namenjen delovanju skupnega sveta delavcev JHMB.”

 

Pojasnilo:

Za pripravo potrebnih pravnih aktov za ustanovitev Skupnega sveta delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHM) se je izvedlo povpraševanje pri pravnih strokovnjakih in se je na ustanovni seji SSD JHM dne 12.07.2019 soglasno izbralo Odvetniško družbo Neffat z fiksno ceno 4.900 EUR brez DDV. Vsak svet delavcev se je zavezal, da uredi plačilo stroškov, za osebe po 61. členu ZSDU, za pripravo potrebnih pravnih aktov izbrani odvetniški družbi za svoj delež skladno z delilnim ključem glede na število zaposlenih.

Predsednica SSD JHM

———-

SIFA