Snaga v septembru pričenja z jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Na pot se podaja premična zbiralnica za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Preverite, kdaj pride do vas.

Jesensko akcijo zbiranja pričenjajo v petek 11. septembra v občini Ruše. Z akcijo naslednje dni nadaljujejo v občinah Selnica ob Dravi, Pesnica in Kungota.

21. septembra se zbiralnica seli v mestno občino Maribor, kjer bo akcija po različnih lokacijah tekla vse do konca oktobra.

 

Preverite, kdaj pride premična zbiralnica v vaš konec. Cel urnik zbiranja po posameznih občinah najdete na njihovi spletni strani.

 

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine, v kateri se nahaja. Oddajanje nevarnih odpadkov je dopustno samo v času obratovanja zbiralnice. Ob oddaji odpadkov imejte s seboj tudi zadnjo položnico in osebni dokument, sporočajo iz Snage.

V primeru, da odpadek ne sodi med nevarne odpadke, zaposleni zavrne njihov sprejem

 

Kaj sodi med nevarne odpadke?

Med nevarne odpadke spadajo stari akumulatorji, baterije, barve, laki, lepila, razredčila, zdravila brez kartonske embalaže, motorna olja, kemikalije, pršila, pesticidi, stara kozmetika, embalaža, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi, fluorescentne cevi, varčne žarnice, injekcijske igle, termometri.