Snaga: “Izredne razmere nam narekujejo nove ukrepe za zaščito zdravja”