V uporabo predana prva kartična podzemna zbiralnica