Direktor javnega podjetja Marprom Bernard Majhenič je povedal, da so v pogajanjih z Družbo za upravljanje terjatev bank dosegli paketni dogovor za odkup žičniških naprav na areškem delu.

Bernard Majhenič, direktor javnega podjetja Marprom, je pred 18. redno sejo mariborskega mestnega sveta, ki bo v ponedeljek, glede odkupa odkupa žičnic na Arehu pojasnil, da »se bo v prvi vrsti Marprom rešil težav, ki jih je kot najemnik naprav s tem imel vsa leta. Hkrati je bilo onemogočeno vsakršno investicijsko vlaganje v areški del, saj nismo imeli vpliva na stečaj samega Športnega centra Pohorje.«

 

Dogovor je po njegovih besedah zelo pomemben za razvoj smučanja in poletnega turizma v prihodnosti. Razkril je, da je bil »odkup s strani Marproma dogovorjen na tri obroke, torej na tri leta. Kupna vrednost je 1.425.000 evrov

Lidija Pliberšek, direktorica Javnega holdinga Maribor, je ob tem potrdila, da je Javni holding Maribor dal Marpromu garancijo za nakup Areha.

 

»V postopku odkupa žičnic na Arehu je imel vidno vlogo tudi Javni holding Maribor, ki je pomagal pri zagotavljanju poroštva oziroma zavarovanja plačila prvih obrokov kupnine. Če ne bi bilo holdinga, ki bi dal ustrezne garancije Marpromu pri nakupu Areha, potem naše mesto ne bi moglo slediti temu cilju,« je dejala.

 

Direktorica Javnega holdinga Maribor je še povedala, da »so smučišča na Mariborskem Pohorju in Arehu neločljivo povezana in da predstavljajo enoten smučarski center, ki je pomemben za mesto in širše okolje. Prav pri tovrstnih strateških odločitvah ima Javni holding Maribor pomembno vlogo. To so osnovne naloge holdinga, ki bodo ključno pripomogle k razvoju mesta in širše regije.«

 

Župan Saša Arsenovič pa je glede žičnic povedal, da »je to izredno pomembno za partnerstvo za razvoj Pohorja. S tem je dotok ljudi iz največje urbane cone na Pohorje večji, to pa zagotavlja zagon gospodarstva na celotnem Pohorju.«

 

Rešitev za Paket Areh iskala Družba za upravljanje terjatev bank

Družba za upravljanje terjatev bank je iskala rešitev za Paket Areh, ki sestoji iz žičniških naprav, objektov ter povezanih pravic in zemljišč na Areškem Pohorju, ki ne tvorijo delujoče celote.

 

Za omenjen paket je bila v stečajnem postopku Športni center Pohorje v avgustu letos razpisana že 10. javna dražba. Stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje žičniško opremo že več zimskih sezon oddaja najemniku Marprom, ki ima koncesijo Mestna občina Maribor za upravljanje mariborskega dela Pohorja in vsa obratovalna dovoljenja za žičniške naprave.

 

Skozi pogajanja je bilo dogovorjeno, da premoženje Paketa Areh odkupi Marprom za 1,425 milijona evrov. Predpogodba za to premoženje z javnim podjetjem Marprom je že sklenjena. Družba za upravljanje terjatev bank se je vseskozi zavzemala za paketno rešitev nadomestila za izločeno premoženje skupaj s Paketom Areh, kar je bilo s sprejetim dogovorom tudi doseženo, so sporočili z Mestne občine Maribor.

Matej Pirc, glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank ob doseženem dogovoru izpostavlja: »Družba za upravljanje terjatev bank si je ves čas upravljanja premoženja Športnega centra Pohorje prizadevala za ohranjanje vrednosti hotelskih kompleksov, nadaljnje delovanje nastanitvenih zmogljivosti in ohranitev delovnih mest; vse to s ciljem maksimiranja premoženja za davkoplačevalce. Veseli nas, da smo po več letih prizadevanj z vodstvom občine uspeli vzpostaviti tvoren dialog in dosegli dogovor, ki bo omogočil nadaljnje učinkovitejše upravljanje športnih in turističnih zmogljivosti na Pohorju v korist vseh deležnikov.«

 

Arsenovič pa je ob tem dodal: »Mestna občina Maribor pozdravlja dolgo pričakovan in dokončno dosežen dogovor z Družbo za upravljanje terjatev bank, ki bo nedvomno omogočal nadaljnji razvoj Pohorja 365 dni v letu. Prenos premoženja na Mestne občine Maribor in javno podjetje Marprom ni velikega pomena le za naše mesto, ampak tudi za regijo in skupno Partnerstvo za Pohorje. Kljub vsemu pa predstavlja veliko breme za občinski proračun in javno podjetje Marprom. V mestu, regiji in Partnerstvu za Pohorje si prizadevamo, da bi skupaj našli pot razvoja turizma in drugih panog na Pohorju ter tudi na tak način ublažili naše proračunsko breme.«

 

Terjatve družbe Športnega centra Pohorje so bile na Družbi za upravljanje terjatev bank prenešene iz NLB in Nove KBM konec leta 2013. Zaradi izjemno težkega finančnega položaja družbe je Okrožno sodišče v Mariboru oktobra 2014 začelo stečajni postopek nad Športnim centrom Pohorje.

Družba za upravljanje terjatev bank je tedaj prevzela nepremičnine v lasti Športnega centra Pohorje – hotele Arena, Videc, Bolfenk skupaj z bazenskim kompleksom in apartmajske hiše Bolfenk – in tako postala edina lastnica hotelov ter nepremičninskega portfelja na Pohorju, ki so pripadali Športnemu centru Pohorje, so še sporočili z Mestne občine Maribor.