21 januarja, 2020

Mariborski mestni svetniki imenovali nadzornike holdinga javnih podjetij

Potem ko so mariborski mestni svetniki junija lani večinsko podprli predlog za ustanovitev holdinga javnih podjetij,..
30 junija, 2020

Zaposleni ob ustanavljanju mariborskega holdinga za konstruktiven socialni dialog

Ob prenosu tamkajšnjih podjetij na Javni holding Maribor je treba po besedah skupnega sveta delavcev holdinga in Obalne sindikalne organizacije - KS 90 upoštevati pravice delavcev.
12 avgusta, 2020

Pri Snagi želijo čimprej ponovno zagnati sortirnico

Ker je Center za obdelavo sekundarnih surovun trenutno v zastoju, je Snaga primorana komunalne odpadke predati v obdelavo pogodbenemu partnerju.
13 avgusta, 2020

Zastoj sortirnice v mariborski Snagi

Zaradi zastoja delovanja Centra za obdelavo sekundarnih surovin v Mariboru predaja tamkajšnje komunalno podjetje Snaga zbrane mešane komunalne odpadke pogodbenemu partnerju neposredno v obdelavo.