Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor


Šest podjetij, ki opravljajo javno gospodarsko službo in so združena v JHMB je skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. in Zakonom o soupravljanju delavcev (ZSDU) ustanovilo skupni svet delavcev (SSD JHMB), ki šteje 13 članov in zastopa cca 1.070 delavcev. Trenutna sestava SSD JHMB je glede na trenutno število zaposlenih v posameznem podjetju naslednja: po 3 člani iz podjetij Nigrad, Marprom in Snaga, 2 člana iz podjetja Mariborski vodovoda ter po 1 član iz podjetij Energetika in Pogrebno podjetje Maribor. Člane skupnega sveta delavcev so izvolili posamezni sveti podjetij izmed svojih članov. Sestava SSD JHMB se bo spreminjala glede na število premeščenih delavcev na JHMB. Zaposleni na JHMb bodo lahko ustanovili svoj svet delavcev in zato je za njihovega predstavnika, ravno tako predvideno mesto, v skupnem svetu delavcev. Za predsednico skupnega sveta delavcev SSD JHMB je izvoljena Sanja Androić, mag. manag. iz podjetja Mariborski vodovod in za podpredsednika SSD JHMB Mišo Pušnik iz podjetja Nigrad, oba sta tudi izvoljena predstavnika delavcev v nadzornem svetu JHMB. Zaposlene vabimo k pridružitvi v zaprto facebook skupino Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor – SSD JHMB. Več informacij je dostopnih tudi na  internetni strani www.jhmb.si in www.mbholding.si  

Predsednica SSD JHMB

Sanja Androić, mag.manag.
Predsednica Sanja Androić in podpredsednik Mišo Pušnik SSD JHMB
Predsednica Sanja Androić in podpredsednik Mišo Pušnik SSD JHMB