Energetika Maribor

22 aprila, 2020

Mariborska občinska podjetja in krizni dodatek: Največ odštela Snaga

Težave in pomisleki pri izplačevanju kriznih dodatkov.
6 maja, 2020

Javni holding Maribor še ni vpisan v sodni register

Poteka cenitev podjetij, vključenih v holding
16 junija, 2020

DNEVNA: »Združevanje javnih podjetij v holding brez soglasja ostalih solastnic ni korektno«

Ostale občine, solastnice mariborskih javnih podjetij niso imele možnosti sodelovati pri aktivnostih za vzpostavitev holdinga niti usklajevati pomembnih vprašanj, ki so povezana z njegovo ustanovitvijo in delovanjem.
18 junija, 2020

Zaposleni, ki bodo pod okriljem Javnega holdinga Maribor, opozarjajo: Pravicam se ne bomo odpovedali!

Pri ustanovitvi Javnega holdinga Maribor bo potrebno upoštevati zagotovljene pravice delavcev ob prenosu na holding in še eno leto po njem, opozarjata Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor in Obalna sindikalna organizacija – KS 90.